Zoeken:

Uitleg adviezen

Uitleg adviezen


* De volgende 'lange termijn' adviezen worden op de site gebruikt:

1. LT Aanhouden; Dit is een portefeuille advies, gegeven wanneer een fonds reeds is opgenomen in de lange termijn portefeuille en kan worden aangehouden.

2. LT Aankopen; Dit is een portefeuille advies om aan te geven dat een fonds geschikt is als lange termijn belegging en nu kan worden gekocht.

3. LT Verkopen; Dit is een portefeuille advies om aan te geven dat een fonds niet meer geschikt is als lange termijn belegging en nu kan worden verkocht.

4. LT Ongeschikt; Dit is een portefeuille advies om aan te geven dat een fonds ongeschikt is als lange termijn belegging, we adviseren derhalve geen lange termijn posities aan te houden.


* De volgende 'korte termijn' adviezen worden op de site gebruikt:

woordenlijst

1. Kopen
2. Posities aanhouden
3. Verkopen
4. Zie oordeel
5. Short openen
6. Short aanhouden
7. Short sluiten
8. Alert


Ad 1) Kopen
: Het advies "Kopen" wordt alleen gegeven op het moment dat een fonds technisch bezien interessant is om op te pakken. Dat gebeurt doorgaans op het moment dat een belangrijke weerstand gebroken wordt en er voldoende opwaarts potentieel vrij komt die korte termijn posities rechtvaardigt. Beleggers kunnen instappen zolang het advies op "Kopen" blijft staan. Het opwaarts potentieel moet minimaal 10% bedragen. Bovendien moet de verhouding tussen opwaarts potentieel en het neerwaarts risico voldoende zijn. Doorgaans moet dit minimaal 2 bedragen, dat wil zeggen dat er minstens 2x maal zo veel potentieel als risico moet zijn.

Ad 2) Posities aanhouden: Dit advies kan alleen volgen op een "Koopadvies". Op het moment dat een fonds op "aanhouden" komt te staan, zijn koopacties op dat moment niet meer aan de orde. De ingenomen positie wordt dan vastgehouden. Wellicht ten overvloede: "aanhouden" is geen negatief advies! Het advies "aanhouden" is het op één na positiefste advies. Eerder ingenomen posities kunnen worden aangehouden totdat een "Verkoopadvies" wordt afgegeven. Na een "koopadvies" zijn er slechts twee mogelijkheden: "aanhouden" of "verkopen".

Ad 3) Verkopen: Dit advies wordt geven als er technisch bezien aanleiding is een fonds van de hand te doen. Bijvoorbeeld omdat een koersdoel is bereikt en er geen opwaarts potentieel meer in het item aanwezig is. Het advies "Verkopen" wordt ook gegeven indien een stoploss-niveau wordt gebroken.

Ad 4) Zie oordeel: Bij het oordeel, onder de analyse, geven wij geen advies, maar een beoordeling van de technische status van het instrument op basis van de trend en de huidige risk/reward-ratio. Hierbij houden we rekening met het opwaarts potentieel tot aan de weerstand en het neerwaarts risico richting de steun. Speculanten kunnen op basis van deze informatie zelf een afweging maken of een positie in het betreffende instrument verantwoord is.

Ad 5) Short openen: Dit advies wordt geven indien er geen posities (meer) worden aangehouden, maar er technisch bezien een nieuwe koersdaling mag worden verwacht. Er mag dan gespeculeerd worden op een nieuwe daling. Beleggers kunnen short gaan zolang het advies op 'short openen' blijft staan. Dit is meestal een maar paar dagen het geval. Als een fonds na een 'short openenadvies' flink verder is verzwakt of juist een sterke verbetering laat zien, en het dus op dat moment niet meer verstandig is om nog short te gaan, dan verandert het advies van 'short openen' naar 'short'.

Ad 6) Short aanhouden: Dit advies volgt op het vorige advies "Short openen", maar er mogen dan geen nieuwe short posities worden ingenomen. Bestaande short posities mogen aangehouden worden. Op het moment dat een fonds op 'short aanhouden' komt te staan, zijn shortacties op niet meer aan de orde. Eerder ingenomen shortposities kunnen worden aangehouden totdat een 'short sluitenadvies' wordt afgegeven.

Ad 7) Short sluiten: Dit advies wordt gegeven als er technisch bezien aanleiding is een shortpositie te sluiten. Het advies 'short sluiten' kan alleen worden gegeven als er eerder al een 'short openenadvies' is afgegeven. Er moet immers een shortpositie zijn om te sluiten. Na enige dagen, als klanten kennis hebben genomen van het 'short sluitenadvies', dan gaat het advies van 'short sluiten' naar 'mijden'.

Ad 8) Alert: De status "Alert" wordt gegeven op het moment dat een fonds technisch bezien een interessant koersverloop laat zien, maar nog niet geschikt is om op te pakken. Een fonds met de status "Alert" krijgt extra aandacht.

*Turbo-adviezen:
Met een Turbo Short profiteert u van een daling van de onderliggende waarde, terwijl u met een Turbo Long juist profiteert van een stijging. Door een ingebouwd beschermingsmechanisme (de stoploss) geeft RBS u de garantie dat de waarde van een Turbo nooit negatiefkan worden. U kunt dus nooit méér dan uw belegging kwijtraken. Turbo's hebben geen vaste looptijd.

Uitleg Turbo-selectie (pdf)

Mail -icon -grijs