Uitleg TA en de Tostrams adviezen

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een manier om grafieken te analyseren met als doel het identificeren van herkenbare patronen, om de juiste in- en uitstapmomenten te bepalen. Hierbij ligt de nadruk op het bestuderen van historische koersbewegingen in combinatie met informatie uit de markt (zoals prijs en omzet) om toekomstige bewegingen in de markt te voorspellen.

Het consequent volgen van beurstrends is hierbij essentieel. De technisch analist bemoeit zich niet met de financiële gegevens, dat is het terrein van de fundamentele analyse.

Technische analyse gaat uit van drie belangrijke veronderstelleningen;

1. De markten bewegen in trends

2. De geschiedenis herhaalt zichzelf

3. Alle beschikbare informatie zit verwerkt in de koers

Met deze uitgangspunten analyseren de Tostrams analisten de markten en selecteren hieruit de meest interessante beleggingskansen.

Tostrams adviezen

Bij Tostrams maken we een onderscheid tussen Trades en Lange termijn adviezen. Met Trades worden korte termijn speculatieve koop- en verkoopsignalen afgegeven die een looptijd hebben van enkele dagen tot meerdere weken.

Met de Lange termijn adviezen worden wijzigingen in de modelportefeuilles aangegeven. De posities in deze portefeuilles hebben over het algemeen een looptijd van enkele weken tot meerdere maanden.

Trade adviezen

De lopende en gesloten Trades vindt u wanneer u op het tabblad Adviezen kiest voor Trades.

Daarnaast wordt bij iedere individuele korte termijn analyse aan de rechterzijde in het grijze blok het 'Oordeel korte termijn' weergegeven. Hierin staat het oordeel van de Tostrams-analisten aangegeven en of er sprake is van een koop- of verkoopmoment.

De volgende Trade adviezen worden op de site gebruikt:

  1. Kopen
  2. Posities aanhouden
  3. Verkopen

Ad 1) Kopen

Het advies "Kopen" wordt alleen gegeven op het moment dat een fonds technisch bezien interessant is om op te pakken. Dat gebeurt doorgaans op het moment dat een belangrijke weerstand gebroken wordt en er voldoende opwaarts potentieel vrij komt die korte termijn posities rechtvaardigt. Beleggers kunnen instappen zolang het advies op "Kopen" blijft staan. Het opwaarts potentieel moet minimaal 10% bedragen. Bovendien moet de verhouding tussen opwaarts potentieel en het neerwaarts risico voldoende zijn. Doorgaans moet dit minimaal 2 bedragen, dat wil zeggen dat er minstens 2x maal zo veel potentieel als risico moet zijn.

Ad 2) Posities aanhouden

Dit advies kan alleen volgen op een "Koopadvies". Op het moment dat een fonds op "aanhouden" komt te staan, zijn koopacties op dat moment niet meer aan de orde. De ingenomen positie wordt dan vastgehouden. Wellicht ten overvloede: "aanhouden" is geen negatief advies! Het advies "aanhouden" is het op één na positiefste advies. Eerder ingenomen posities kunnen worden aangehouden totdat een "Verkoopadvies" wordt afgegeven. Na een "koopadvies" zijn er slechts twee mogelijkheden: "aanhouden" of "verkopen".

Ad 3) Verkopen

Dit advies wordt geven als er technisch bezien aanleiding is een fonds van de hand te doen. Bijvoorbeeld omdat een koersdoel is bereikt en er geen opwaarts potentieel meer in het item aanwezig is. Het advies "Verkopen" wordt ook gegeven indien een stoploss-niveau wordt gebroken.

Lange termijn adviezen

Met de lange termijn adviezen worden de wijzigingen in de 4 modelportefeuilles weergegeven. Een wijziging wordt altijd vermeld in een artikel of portefeuille-update. Deze vindt u op de homepage of onder het tabblad Adviezen. Ook worden de adviezen weergegeven in het Lange termijn oordeel in het grijze vlak naast de individuele lange termijn analyses.

De volgende 'lange termijn' adviezen worden op de site gebruikt:

1. Aankopen

2. Aanhouden

3. Verkopen

4. Ongeschikt

Ad 1) Aankopen

Dit is een portefeuille advies om aan te geven dat een fonds geschikt is als lange termijn belegging en nu kan worden gekocht.

Ad 2) Aanhouden

Dit is een portefeuille advies, gegeven wanneer een fonds reeds is opgenomen in de lange termijn portefeuille en kan worden aangehouden.

Ad 3) Verkopen

Dit is een portefeuille advies om aan te geven dat een fonds niet meer geschikt is als lange termijn belegging en nu kan worden verkocht.

Ad 4) Ongeschikt

Dit is een portefeuille advies om aan te geven dat een fonds ongeschikt is als lange termijn belegging, we adviseren derhalve geen lange termijn posities aan te houden.