Zoeken:

Dagenlijn (200-)

Terug naar Woordenlijst A t/m Z

Officiële term is "200-daags voortschrijdend gemiddelde". Geeft door middel van één vloeiende lijn een goed beeld van de lange termijn onderliggende trend. Op de site gebruiken wij het 200-daags (= 40-weeks) gemiddelde bij de lange termijn analyses. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door elke dag de laatste 200 slotkoersen bij elkaar op te tellen en de som daarvan te delen door 200. Positief is wanneer het 200-daags voortschrijdend gemiddelde stijgt en de koers erboven beweegt en de koers hogere toppen en bodems laat zien. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde wordt op de lange termijn grafieken weergegeven door middel van een rode doorlopende lijn. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde op deze site wordt "gewogen" berekend. Aan de meest recente koersen wordt een zwaarder gewicht toegekend dan aan de oudste koersen, waardoor deze lijn iets gevoeliger reageert op actuele gebeurtenissen. Een fonds kan alleen in de lange termijn voorbeeldportefeuille opgenomen worden, indien de koers boven de 200-dagenlijn staat en deze lijn een stijgend verloop laat zien.  (zie ook voorbeeldgrafiek).