Zoeken:

Disclaimer

Disclaimer TOSTRAMS.nl
Gegevens en informatie van de TOSTRAMS.nl zijn ontleend uit betrouwbaar te achten bronnen. TOSTRAMS.nl bevat informatie en wenken die met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld. IEX Premium BV en de bij deze uitgaven betrokken redactie en medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie en wenken. Bij het schrijven van optieposities loopt u een risico dat groter kan zijn dan uw inleg. Bij risicovolle posities adviseren wij nadrukkelijk om contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. TOSTRAMS Turbo's; Beleggers dienen alvorens over te gaan tot een transactie de geschiktheid van het product in het licht van hun specifieke omstandigheden te overwegen. Daarnaast wordt beleggers aangeraden professioneel advies in te winnen over hun financiële, fiscale, juridische en overige omstandigheden voor ze tot beleggen overgaan. Het aanbieden, verkopen en verspreiden van de producten wordt beperkt door de wetgeving in bepaalde jurisdicties. Beleggers dienen zich zelf te informeren over en zich te houden aan dergelijke beperkingen. TOSTRAMS Turbo's alsmede haar eigenaren en analisten handelen niet voor eigen rekening, hebben geen zakelijk belang in behandelde effecten en ontvangen ook geen vergoeding voor het behandelen van deze effecten. Het sluiten van een positie is geen advies om een contraire positie in te nemen.

Disclaimer BNP
BNP Paribas Nederland ('BNP') en Tostrams.nl  ('Tostrams') zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin Tostrams in ruil voor een financiële vergoeding bepaalde promotionele activiteiten verricht met betrekking tot producten van BNP. BNP heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming, vaststelling, organisatie, verstrekking, aanbieding en verspreiding door of namens Tostrams of een aan haar gelieerde onderneming, van internet, sms, email of andere diensten en activiteiten, beleggings- of andere adviezen en aanbevelingen, promotie, aanbieding, koop en verkoop van beleggingsproducten, werving, selectie, abonnering van (potentiële) beleggers en anderen en informatie in welke vorm dan ook. BNP is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook van de website, email- en sms berichten van Tostrams en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de website, email- en sms berichten of andere diensten en activiteiten van Tostrams.
Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie in Turbo producten vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus en de toepasselijke definitieve voorwaarden die kosteloos verkrijgbaar zijn via www.bnpparibasmarkets.nl/Producten/Turbo De aanschaf van effecten brengt bepaalde risico's met zich mee, zoals marktrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's. Beleggers dienen zich ervan te vergewissen dat zij de aard van al deze risico's begrijpen voordat zij een beleggingsbeslissing met betrekking tot de effecten nemen. Beleggers dienen zorgvuldig af te wegen of de effecten geschikt voor hen zijn gezien hun ervaring, doelstellingen, financiële positie en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dienen beleggers voorafgaand aan het maken van een beleggingsbeslissing professioneel advies in te winnen dat relevant en specifiek is voor de beoogde beleggingsbeslissing. De hier gepubliceerde informatie of kopieën daarvan is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door klanten of, enig persoon of enititeit in een jurisidictie of land waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving en mag niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. ©BNP Paribas Nederland. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de hier gepubliceerde informatie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik.

Logo BNP

Privacy en cookies

Hier leest u hoe de TOSTRAMS.nl omgaat met uw persoonsgegevens als u deze website bezoekt.

 

Inzage & Controle

Als abonnee van TOSTRAMS heeft u via uw Mijn TOSTRAMS account inzage tot de gegevens die we van u bewaren. Deze kunt u zelf ten alle tijden aanpassen. Ook in de toekomst zullen we deze niet zonder uw toestemming gebruiken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tostrams.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

TOSTRAMS.nl maakt op deze website gebruik van een permanente cookie, verschillende session cookies en van Google Analystics. De permanente cookie is nodig om het inloggen op de website te laten werken. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Google Analytics is zo ingesteld dat uw gegevens geanonimiseerd verwerkt worden.

Voor het gebruik van de permanente cookie en de session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen.

Gebruik van de permanente cookie

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij uw logingegevens herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie-cookies

Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een een bewerkersovereenkomst heeft afgesloten met Google.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. We hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. We hebben 'gegevens delen' uitgezet in de Analystics-voorkeuren, waardoor gegevens niet gedeeld kunnen worden met andere Google-diensten of met derde partijen. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Abonnementenadministratie

Als u een abonnement voor deze website afsluit bij de TOSTRAMS.nl, dan worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen in ons abonnementensysteem. We gebruiken deze gegevens om uw abonnementen en betalingen bij de TOSTRAMS.nl te administreren, en voor marketingdoeleinden.

De gegevens die u aan ons verstrekt, zullen wij nooit op eigen initiatief doorgeven of openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte verstrekking of openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren.

Content van derde partijen

Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.